Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Product categories
Article
Book
Conference Proceedings
Map
Periodical

Book

History of Iran’s Seafaring and Navy; Vol 3

تاریخ دریانوردی و نیروی دریایی ایران در گذر زمان؛ جلد ۳: سقوط صفویه، حکومت افغان، افشاریه، زندیه تا پایان قاجاریه

Tārīkh-i daryānavardī va nīrū-yi daryāyī-i Īrān dar guz̲ar-i zamān; Jild-i 3: Suqūṭ-i Ṣafavīyah, Ḥukūmat-i Afghān, Afshārīyah, Zandīyah tā pāyān-i Qājārīyah

SKU: PA5667884-25023

£39.00

Available on back-order

20% discount on the items if bought together
cover image
This item: Tārīkh-i daryānavardī va nīrū-yi daryāyī-i Īrān dar guz̲ar-i zamān; Jild-i 3: Suqūṭ-i Ṣafavīyah, Ḥukūmat-i Afghān, Afshārīyah, Zandīyah tā pāyān-i Qājārīyah
£39.00 £31.20
£39.00